J A V N I N A T J E Č A J za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu

  • Version
  • Download 15
  • File Size 49.50 KB
  • File Count 1
  • Create Date 3. listopada 2022.
  • Last Updated 25. listopada 2022.

J A V N I N A T J E Č A J za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu

Na temelju članka 51. Statuta Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije, a sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14. i 70/17.), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 121/14.) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima  financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15.), Izvršni odbor Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije na svojoj 21. sjednici održanoj dana 26.rujna 2022. godine, donio je Odluku i

 

objavljuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu

 

Datum objave natječaja: 4. listopad 2022. godine

Rok za dostavu prijava: 4. studeni 2022. godine

 

NAČIN PRIJAVE

 

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik)  poštom ili osobno i to kako slijedi:

 

  1. PREPORUČENOM POŠTOM u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije, Izvršni odbor (NE OTVARAJ – Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu

na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu) Petra Krešimira IV 12, 35000 Slavonski Brod.

 

  1. osobnom dostavom u pisarnicu Zajednice na adresu Petra Krešimira IV 12, 35000 Slavonski Brod.

 

Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja na natječaj.

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za sufinanciranje programa , projekta i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju sporta na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu.

 

Razmatrati će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

 

Sva potrebne informacije vezane uz ovaj Javni natječaj mogu se dobiti u Zajednici, Petra Krešimira IV 12, Slavonski Brod, tel. 035/446-915; e-mail: zsuis-bpz@sb.t-com.hr i web stranici Zajednice www.zsuis-bpz.hr

 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

PRAVILNIK O FINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA-2023

POZIV NA NATJEČAJ

POPIS PRILOGA KOJI SE PRILAŽU

OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA

OBRAZAC OPISA PROGRAMA

OBRAZAC IZJAVE O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA novo

OBRAZAC PRORAČUNA PROGRAMA novo PROBA EUR - prazan