“Korištenje športa kao alat za nadgledanje i poučavanje mladih u riziku od radikalizacije”

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo kako je Europska komisija objavila još dva Poziva za podnošenje prijedloga u području športa.

“Korištenje športa kao alat za nadgledanje i poučavanje mladih u riziku od radikalizacije”

 Šport ima važnu ulogu u rješavanju izazova bolje integracije ljudi u društvo stoga može doprinijeti jačanju vrijednosti kao što su tolerancija, integracija i interkulturalni dijalog. Na inicijativu Europskog parlamenta, cilj ovog natječaja je podupiranje projekata športskih organizacija, a posebno će se usredotočiti na praksu športa i tjelesne aktivnosti kao alata za pomoć boljoj integraciji stanovništva koje je u opasnosti od isključivanja iz društva.

 • Rok za podnošenje prijedloga: 22. lipnja 2020
 • Budžet: 1 milijun eura
 • Broj odabranih projekata: 4 (broj je mobilan)
 • Rezultati poziva: listopad/studeni 2020.

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći na https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-monitoring-and-coaching-through-sports-2020_en.

„Programi amaterskih sportova i infrastrukturne inovacije“

U Europi se šport i tjelesne aktivnosti tradicionalno odvijaju u športskim klubovima i organizacijama. U tim tradicionalnim strukturama športske se aktivnosti organiziraju u skladu s fiksnim pravilima („pravilima igre”), a u mnogim slučajevima u velikim, skupim športskim objektima. Cilj ovog Poziva je pružiti priliku športskim organizacijama da razviju i promiču nove oblike bavljenja športom i tjelesnom aktivnosti prilagodbom infrastrukture i/ili ponude športskih aktivnosti/programa.
Na Poziv se mogu javiti:

 • europski ili nacionalni športski savezi,
 • neprofitna organizacija (privatna ili javna),
 • javna tijela (nacionalna, regionalna ili lokalna),
 • međunarodne ili europske organizacije,
 • športski klubovi

 

 • Rok: 1. srpnja 2020. (do 12.00 sati)
 • Budžet: 1,2 milijuna eura (bespovratna sredstva iznosit će najviše 650 000 EUR po projektu)
 • Broj odabranih projekata: od 2 do 4 projekta

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći na https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/grassroots-sport-infrastructure-innovation_en.

Prijave projekata provode se putem poziva za podnošenje prijedloga koji se objavljuju internetskim pozivima na mrežnim stranicama Europske komisije u području športa.

 

Služba za međunarodnu suradnju i EU fondove | Service for International cooperation and EU funds

Sara Kontek

PR kordinator za Europski tjedan sporta | PR coordinator for European Week of Sport