Nacionalni program športa 2019. – 2026.

Poštovani/e,

sa zadovoljstvom vas obavještavamo kako je 22. srpnja 2019. godine u Narodnim novinama br. 69/19. objavljen Nacionalni program športa 2019. – 2026., koji je Hrvatski sabor usvojio na sjednici 12. srpnja 2019. godine, te je tim danom krenulo razdoblje provedbe ovog dokumenta.

Nacionalni program športa 2019. – 2026. prvi je strateški akt planiranja u području športa u Republici Hrvatskoj koji sadrži 6 općih i 19 posebnih ciljeva sa 63 mjere i 148 aktivnosti čiji su nositelji i provoditelji dionici iz sustava športa, ali i sva druga tijela i dionici koji mogu pomoći sustavu športa. S obzirom na sveobuhvatnost ovog dokumenta svatko u svom području djelovanja treba početi s provedbom definiranih mjera i aktivnosti kako bi ovaj dokument čim prije “zaživio” i u praksi.

Provedba Nacionalnog programa športa 2019. – 2026. doprinijet će poboljšanju sustava športa u svim segmentima te biti uporište za stvaranje novih financijskih okvira i dodatno ulaganje u šport, a sigurni smo kako će ovaj dokument uz zajedničku suradnju ispuniti svoje primarne ciljeve te sustav športa učiniti još boljim, učinkovitijim i dostupnijim svakom pojedincu.

Nacionalni program športa 2019. – 2026. možete preuzeti na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_69_1394.html, a za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

Veselimo se suradnji koja je pred nama!

S poštovanjem,

KABINET DRŽAVNE TAJNICE