Nagrada HOO-a Matija Ljubek

Zagreb, 25. listopada 2018. – Hrvatski olimpijski odbor raspisao je natječaj za dodjelu Nagrade Hrvatskog olimpijskog odbora „Matija Ljubek“ za 2018. godinu. Spomenuta nagrada predstavlja slijed nekadašnjeg HOO-ova priznanja, Trofeja Hrvatskog olimpijskog odbora. Spomenuta nagrada dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo u području sporta pojedincima i udrugama. Nagradu predstavlja pisana povelja i brončana skulptura Matije Ljubeka, rad akademskog kipara Stipe Sikirice.

 

Kandidate mogu predlagati pojedinci, sportski klubovi i nacionalni sportski savezi, te zajednice sportskih udruga i saveza na području Republike Hrvatske. Predlagač je dužan obrazložiti kandidaturu kratkim životopisom kandidata i podacima o sportskoj aktivnosti odnosno drugoj srodnoj aktivnosti koja je značajna za razvoj sporta, i to u roku od 20 dana od dana objavljivanja odluke.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR

Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11

(s naznakom za Nagradu HOO-a Matija Ljubek)

Da bi postao dobitnikom nagrade, pojedinac treba ispunjavati preduvjete – da u sportskim udrugama aktivno djeluje najmanje 30 godina, te da je navršio 60 godina života, uz ostvarenje jednog od sljedeća tri kriterija tijekom svog djelovanja u sportu: da je postigao značajna ostvarenja na području znanstvenog, stručnog i/ili pedagoškog rada u športu, da je postigao značajne rezultate kao aktivni sportaš, da je ostvario značajan doprinos u razvoju pojedinog sporta ili sporta u cjelini.

Da bi postala dobitnikom nagrade udruga treba ispunjavati uvjete: da djeluje najmanje od 1990. godine, da djeluje na unaprjeđenju tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, odnosno sportsko-rekreacijskim aktivnostima, ili da je ostvarila iznimne sportske rezultate, odnosno dala značajan doprinos razvoju pojedinog sporta ili sporta u cjelini.

Prijave kandidata mogu se odraditi i u online obrascima na našoj stranici (dolje).

Odluka o raspisivanju natječaja
Privola za obradu podataka za sudjelovanje u natječaju za dodjelu Nagrade Matija Ljubek
Obrasci pojedinac
Obrasci udruge