Objavljen natječaj za poticanje lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini

Poštovani,

Objavljen je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini. Natječaj je namijenjen udrugama iz sustava sporta, a partneri mogu biti: udruge iz sustava sporta; ustanove iz sustava sporta; odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole).

U prilogu šaljemo sažetak Natječaja, koji slobodno proslijedite na vašu bazu, a cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na ovome linku.

Natječajem su obuhvaćena sljedeća programska područja:

 • Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem – PP1
 • Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske – PP2
 • Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja – PP3

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iznosi 3.446.909,00 eura.

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu (po područjima):

 • Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem i programsko područje – PP1 i  Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske – PP2: 2.000,00 eura – 18.000,00 eura
 • Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja – PP3: 10.000,00 eura – 50.000,00 eura

Intenzitet potpore je do 80%.

Prihvatljive aktivnosti:

 • organiziranje programa bavljenje amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem
 • organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na istima u Republici Hrvatskoj koja nisu međunarodnog karaktera
 • organiziranje sudjelovanja sportaša na sportskim natjecanjima izvan Republike Hrvatske
 • organiziranje međunarodnih sportskih natjecanja

Prihvatljivi troškovi:

 1. Izravni troškovi:
 • troškovi prostora neophodni za provedbu programa koji podrazumijevaju: najam sportskog objekta, sportske dvorane, bazena i sl.;
 • troškovi plaće/naknade provoditelja programa (nositelj, voditelji i ostali provoditelji)
 • troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija
 • troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri (4) zvjezdice (hotel, hostel, apartman, privatni smještaj, kamp….)
 • troškovi nabavke opreme podrazumijevaju isključivo nabavku trenažnih rekvizita i pomagala te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti

 1. Neizravni troškovi:
 • troškovi za diplome, pehare, medalje, prehrane za korisnike programa
 • troškovi promidžbe programa (plakati, letci, naljepnice, brošure, roll-up banneri, banneri)
 • grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja) te fotografske i snimateljske usluge

Prijave se zaprimaju od 2. veljače do 3. ožujka 2024.

Srdačan pozdrav,