Preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 9. ožujka 2020. godine

Poštovani

temeljem preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 9. ožujka 2020. godine
propisani su uvjeti i upute za organizatore svih javnih okupljanja koja uključuju:
• Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima;
• Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje
uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt (plakat COVID-19 i upute za pranje
ruku);
• Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću
od 37,5 °C) da ne dolaze na manifestacije.
Molimo Vas da sve upute dostavite na adekvatan način (putem županijskih granskih sportskih
saveza iii direktno sportskim udrugama) svim organizatorima sportskih manifestacija na području
Brodsko-posavske županije (utakmice, turniri i ostale vrste sportskih natjecanja). Za nadzor i kontrolu
osiguranja uvjeta, odnosno uputa za organizatore zadužiti službene osobe (delegate, kontrolore i sl.).
Navedene preporuke i upute za organizatore odnose se na javna okupljanja, odnosno sportske
manifestacije na kojima sudjeluje manje od 1000 ljudi. Za javna okupljanja, odnosno sportske
manifestacije na kojima sudjeluje vise od 1000 ljudi, organizator mora zatražiti suglasnost Stožera
civilne zaštite Brodsko-posavske županije.
Molim Vas da o postupanju po navedenom obavijestite Načelnika stožera civilne zaštite Brodsko-posavske
županije na mail: (sbosnjakovic@bpz.hr).

Plakat za javne prostore B1 (COVID-19)

Pranje ruku – upute