Program ”Aktivna zajednica 2019”

Poziv i materijali za dostavu prijedloga korisnika programa AKTIVNE ZAJEDNICE za 2019. godinu.Image result for ured za programe lokalnog sports

Natječaj je otvoren do 5.4.2019. godine i ispunjava se samo dokument Obrasci – PZ za program Aktivne zajednice 2019. NE ISPUNJAVATI Obrazac Izvješće, taj obrazac ispunjavaju korisnici koji budu uvršteni u program.

Programski zahtjev nalazi se u obliku excel tablice – 1 dokument, a kada ga otvorite sadrži 4 radna lista tj. Obrazac 1., Obrazac 2., Obrazac 3. i Obrazac 4.

Programski zahtjev koji ulazi u razmatranje za uvrštenje u program mora sadržavati sva 4 ispunjena obrasca i priloženu ponudu sa valjanim datumom izdavanja. Ponudu/e molimo priložiti na kraj dokumenta, ne ulagati u obrasce.

Ako se prilaže više ponuda od različitih dobavljača, artikli iz svih ponuda se upisuju u jedan Obrazac 2. – Troškovnik i na kraju se izračunava ukupan iznos. Svaki Programski zahtjev treba imati samo jedan troškovnik u koji su upisani svi artikli sa svih ponuda, A NE za svaku ponudu poseban troškovnik.

Ovisno tko je partner u Programu, tako se ispunjava i Obrazac 3. – Jamstvo. Ako je partner športska zajednica, ispunjava se Jamstvo Športske zajednice (str. 1) i prilaže izvadak iz stranice Programa javnih potreba (PJP), ako je parter netko drugi (klub, tvrtka, ostali….) ispunjava se Jamstvo Partnera (str. 2). Ako ima više ponuda, za svaku ponudu se na obrascu Jamstva izračunava iznos koji ŠZ ili Partner plaća dobavljaču.

Molimo dostavljati original programskog zahtjeva sa potpisom i pečatom športske zajednice i korisnika programa, ne kopiju prve strane.

Poziv Aktivne zajednice_2019

Pravila_AKTIVNE ZAJEDNICE

Obrasci – PZ za program Aktivne zajednice 2019

Obrazac izvješće za program Aktivne zajednice 2019