Stručni studij – Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet u Splitu

kifst

UPISI U AKADEMSKU GODINU 2016/2017 NA PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE

strucni-studij-obavijest