UPITNIK Trenažne aktivnosti za vrijeme trajanja socijalne izolacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19

Međunarodni projekt “Trenažne aktivnosti za vrijeme trajanja socijalne izolacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19: znanje, vjerovanja i praktična iskustva odraslih sportaša” pokrenut je u suradnji 99 istraživača (uključujući sportske znanstvenike) sa 6 kontinenata (55 država), a Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu dio je tog velikog svjetskog istraživačkog pothvata.

Svi znamo da je u cijelom svijetu je pandemija izazvana koronavirusom (COVID-19) promijenila dnevne životne aktivnosti ljudi. Kalendar treninga i natjecanja, u amaterskom i natjecateljskom sportu, je trenutno neprepoznatljiv. Sportašima su značajno ograničeni, ili čak u potpunosti zabranjeni, pristupi sportskim terenima te su mnogi prisiljeni/bili prisiljeni ostati zatvoreni u svojim domovima.

Kako bismo dobili što bolju sliku o trenažnoj situaciji u hrvatskome sportu tijekom razdoblja pandemije, molimo vas da ako zadovoljavate kriterije (+18, natjecatelji, bez ozljede tijekom COVID izolacije) ispunite hrvatsku inačicu upitnika:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLiMmsQ1u29wQHLQdqS4sA_5vVvwJFv2gkpnbi9_v1zvC0g/viewform.

 Ovaj upitnik će istražiti kako zabrana kretanja i socijalno distanciranje utječe (ili je utjecalo) na trenažne aktivnosti sportaša i kako sportaši reagiraju (ili su reagirali) na pandemiju.

Vaš angažman uvelike će doprinijeti kvaliteti rezultata i time kvaliteti uvjeta treniranja u budućnosti.

 

 

Zašto je bitno sudjelovati u ovom projektu? 

Rezultati istraživanja biti će korišteni u znanstvene svrhe te za oblikovanje trenutnih/budućih smjernica za sportaše, trenere, sportske znanstvenike i (potencijalno) političke institucije. Upitnik bi trebao dati informacije o tome što se sa sportašima i njihovim trenažnim aktivnostima događalo globalno, na svim naseljenim kontinentima, tijekom zabrane kretanja.

Sudjelovanje u ovom istraživanju će doprinijeti poboljšanju trenutnih i budućih trenažnih aktivnosti sportaša.

Ciljana populacija: 

Vrhunski i kvalitetni sportaši (amateri i profesionalci oba spola, uključujući parasportaše) iz bilo koje zemlje koja je trenutno, ili je nedavno bila, u uvjetima zabrane kretanja i socijalnog distanciranja uzrokovanih pandemijom COVID-19.