Javni natječaj za izbor sportaša/ice BPŽ za 2018. godinu

Izvršni odbor Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije na svojoj 19. sjednici održanoj dana 26.lipnja 2018. godine donio je Odluku i raspisao javni natječaj za dodjelu nagrada i priznanja pojedincima i športskim udrugama za ostvarene rezultate u športu u 2018. godini. Javni natječaj raspisan je na razdoblje

7.kolovoza do 7.rujna 2018. godine

u kojem se podnosi dokumentacija za izbor najuspješnijih pojedinaca-ki i klubova za ostvarene rezultate u sportu Brodsko-posavske županije za 2018. godinu.

Dostavljamo Vam Pravilnik o izboru najuspješnijih športaša-ica te obrasce za podnošenje prijedloga za dodjelu «Nagrade Zajednice športskih udruga i saveza» za 2018. godinu, za pojedince-ke i sportske udruge.

Na OBRAZCU 1, dostavljate prijedlog za ŠPORTSKU UDRUGU koja neprekidno od osnutka djeluje i uspješno radi najmanje 40 godina navodeći ostvarene rezultate u tom razdoblju.
Da bi postala dobitnikom «Nagrade», udruga treba ispunjavati slijedeće uvjete:
– da djeluje najmanje 40 godina,
– da djeluje na unapređenju tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, odnosno športsko-rekreacijskim aktivnostima,
– da je ostvarila iznimne športske rezultate, odnosno dala značajan doprinos razvoju pojedinog športa ili športa u cjelini.
U prilogu dopisa je obrazac 1, za predlaganje.

Na OBRAZCU 2, dostavljate prijedlog za NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO
POJEDINCA-KE koji neprekidno djeluje i uspješno radi najmanje 30 godina navodeći ostvarene rezultate u tom razdoblju.
Da bi postao dobitnikom «Nagrade», pojedinac-ka treba ispunjavati slijedeće uvjete:
– da u športskim udrugama aktivno djeluje najmanje 30 godina, te da je navršio-la 60
godina života,
– da je postigao značajna ostvarenja na području znanstvenog, stručnog i pedagoškog rada
u športu,
– da je postigao značajne rezultate kao aktivni športaš, ili aktivno utjecao na razvoj športa.
U prilogu dopisa je obrazac 2, za predlaganje.

Na OBRAZCU 3, dostavljate prijedlog za najuspješnijeg pojedinca-ku u SENIORSKOJ konkurenciji navodeći ostvarene rezultate u 2018. godini.

Članak 16. Pravilnika o izboru…..
Kod vrednovanja rezultata najuspješnijih pojedinaca i ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji uzimat će se u obzir ostvareni rezultati u seniorskoj konkurenciji u kalendarskoj godini ili natjecateljskoj sezoni za koju se vrši izbor.
Kod vrednovanja rezultata pojedinaca u muškoj i ženskoj konkurenciji u slučaju istih rezultata prednost se daje pojedincu koji je ostvario rezultat iz individualnog sporta u odnosu na ekipni sport, pojedinca u atletici u odnosu na rezultat u štafeti, pojedinca u kajaku K-1 u odnosu na pojedinca u K-2 itd. Rezultati ostvareni u višim stupnjevima natjecanja odnosno Državnim prvenstvima, Europskim i Svjetskim prvenstvima imaju prednost u odnosu na ostvarene rezultate u nižim stupnjevima natjecanja.
Vrednovanjem rezultata najuspješnijih športaša-ica, odnosno športskih udruga-klubova proglasit će se najuspješniji od 1. do 3. mjesta.
U prilogu dopisa je obrazac 3, za predlaganje.

Na OBRAZCU 4, dostavljate prijedlog za najuspješniji športski klub (muški/ženski) u SENIORSKOJ konkurenciji navodeći ostvarene rezultate u 2018. godini.

Članak 16. Pravilnika o izboru…
Kod vrednovanja rezultata najuspješnijih pojedinaca i ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji uzimat će se u obzir ostvareni rezultati u seniorskoj konkurenciji u kalendarskoj godini ili natjecateljskoj sezoni za koju se vrši izbor.
Kod vrednovanja rezultata pojedinaca u muškoj i ženskoj konkurenciji u slučaju istih rezultata prednost se daje pojedincu koji je ostvario rezultat iz individualnog sporta u odnosu na ekipni sport, pojedinca u atletici u odnosu na rezultat u štafeti, pojedinca u kajaku K-1 u odnosu na pojedinca u K-2 itd. Rezultati ostvareni u višim stupnjevima natjecanja odnosno Državnim prvenstvima, Europskim i Svjetskim prvenstvima imaju prednost u odnosu na ostvarene rezultate u nižim stupnjevima natjecanja.
Vrednovanjem rezultata najuspješnijih športaša-ica, odnosno športskih udruga-klubova proglasit će se najuspješniji od 1. do 3. mjesta.
U prilogu dopisa je obrazac 4, za predlaganje.

Na OBRAZCU 5, dostavljate prijedlog za DAROVITE najuspješnije sportaše-ice u natjecanjima MLAĐIH DOBNIH UZRASTA navodeći ostvarene rezultate u 2018. godini.

Članak 22. Pravilnika o izboru….
Kako bi pojedinac u muškoj i ženskoj konkurenciji bio dobitnikom priznanja Darovitog športaša-ice, Zajednici u za to predviđenom roku mora biti dostavljen prijedlog od strane športskog kluba, Saveza ili Gradske Zajednice.
Predložiti se može najviše pet športaša-ica iz jednog Kluba a koji nemaju ostvarene rezultate na prvenstvima Republike Hrvatske. Mogu se predložiti svi natjecatelji koji imaju važeću kategorizaciju Hrvatskog olimpijskog odbora kao vrhunski ili daroviti športaši.
Može se predložiti i više kandidata iz kluba ako su osvojili jedno od prva tri mjesta na Državnim prvenstvima. Mogu se predložiti svi kandidati koji su članovi Državnih reprezentacija.
Svi predloženi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz stavka prvog, drugog i trećeg
ovog članka mogu biti od strane Izvršnog odbora Zajednice proglašeni Darovitima i nagrađeni.
Proglašenima se dodjeljuje pisano priznanje.
U prilogu dopisa je obrazac 5, za predlaganje.

Na OBRAZCU 6, dostavljate prijedlog za PODVIG GODINE I FAIR-PLAY u SENIORSKOJ konkurenciji u 2018. godini s obrazloženjem.

Članak 23. Pravilnika o izboru….
U konkurenciji izbora Podvig godine i Fair – play može biti proglašen pojedinac ili klub za razdoblje za koje se proglašava izbor.
Zajednici u za to predviđenom roku mora biti dostavljen prijedlog od strane
športskog kluba, Saveza ili Gradske Zajednice.
Izvršni odbor Zajednice proglasiti će po jednog pojedinca ili klub u izboru Podvig
godine ili Fair – play.
Proglašenima se dodjeljuje prigodna plaketa i pisano priznanje.
U prilogu dopisa je obrazac 6, za predlaganje.

Na OBRAZCU 7, ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BPŽ dostavlja prijedlog za najuspješniji školski športski klub u konkurenciji osnovnih i srednjih škola Brodsko-posavske županije u 2018. godini, s obrazloženjem.

Članak 19. Pravilnika o izboru…
Na prijedlog nadležnog tijela Školskog športskog saveza Brodsko-posavske županije a temeljem njegovih kriterija, Izvršni odbor Zajednice proglašava po jedno najuspješnije školsko športsko društvo iz redova Osnovnih i Srednjih škola na području Brodsko-posavske županije.
Proglašenima se dodjeljuje prigodna plaketa ili statua i pisano priznanje.
U prilogu dopisa je obrazac 7, za predlaganje.

Na OBRAZCU 8, ŠPORTSKI SAVEZ INVALIDA BPŽ dostavlja prijedlog za izbor najuspješnijeg športaša-ice BPŽ u 2018. godini, s obrazloženjem.

Članak 20. Pravilnika o izboru…
Na prijedlog nadležnog tijela Športskog saveza invalida Brodsko-posavske županije a temeljem njegovih kriterija, Izvršni odbor Zajednice proglašava tri (3) najuspješnija športaša invalida na području Brodsko-posavske županije.
Proglašenima se dodjeljuje prigodna plaketa i pisano priznanje.
U prilogu dopisa je obrazac 8, za predlaganje.

Na OBRAZCU 9, dostavljate prijedlog za najuspješnije pojedince i ekipe mlađih dobnih uzrasta u 2018. godini, s obrazloženjem.

Članak 21.
Kako bi pojedinac u muškoj i ženskoj konkurenciji bio dobitnikom priznanja za ostvareni rezultat u natjecanjima mlađih dobnih uzrasta mora u godini ili natjecateljskoj sezoni za koju se proglašava najuspješnijim-om postići sljedeće rezultate: biti član i nastupiti za reprezentaciju Hrvatske ili ostvariti značajan rezultat na prvenstvu Hrvatske ili ostvariti rezultat na Europskom ili Svjetskom prvenstvu.
Zajednici u za to predviđenom roku mora biti dostavljen prijedlog od strane
športskog kluba, Saveza ili Gradske Zajednice.
Svi predloženi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz stavka prvog ovog članka mogu
biti od strane Izvršnog odbora Zajednice proglašeni najuspješnijima i nagrađeni.
Proglašenima se dodjeljuje prigodna plaketa ili statua i pisano priznanje.
U prilogu dopisa je obrazac 9, za predlaganje.

OBRAZCI SE POPUNJAVAJU RAČUNALOM!!!!!!

Prijedlozi se dostavljaju zaključno sa 7.rujna 2018. godine, na adresu:
Zajednica športskih udruga i saveza BPŽ
35000 Slavonski Brod
Petra Krešimira IV 22 A.
s naznakom: Za «Nagradu Zajednice».
Mail adresa: zsuis-bpz@sb.t-com.hr

 

OBRAZAC 1-2018

OBRAZAC 2-2018

OBRAZAC 3-2018

OBRAZAC 4-2018

OBRAZAC 5-2018

OBRAZAC 6-2018

OBRAZAC 7-2018

OBRAZAC 8-2018

OBRAZAC 9-2018

PRAVILNIK O IZBORU SPORTAŠA-2015