Zajednica sportskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije
https://www.zsuis-bpz.hr/mapa-stranica/
Export date: Tue Jul 16 11:33:18 2024 / +0000 GMT

Mapa stranica


Links:
 1. //www.zsuis-bpz.hr
 2. //www.zsuis-bpz.hr/
 3. //www.zsuis-bpz.hr/category/zsusbpz/
 4. //www.zsuis-bpz.hr/category/vijesti/
 5. //www.zsuis-bpz.hr/category/multimedija/
 6. //www.zsuis-bpz.hr/category/izobrazba-trenera/
 7. //www.zsuis-bpz.hr/category/korisni-linkovi/
 8. //www.zsuis-bpz.hr/category/raspored-dogadaja/
 9. //www.zsuis-bpz.hr/kontakt/
 10. //www.zsuis-bpz.hr/natjecaji/
 11. //www.zsuis-bpz.hr/clanice/
 12. //www.zsuis-bpz.hr/mapa-stranica/
 13. //www.zsuis-bpz.hr/dokumenti/
 14. //www.zsuis-bpz.hr/zastita-privatnosti/
 15. //www.zsuis-bpz.hr/registracija/
 16. //www.zsuis-bpz.hr/prijava/
 17. #
 18. //www.zsuis-bpz.hr/wp-admin/
 19. //www.zsuis-bpz.hr/vasi-dokumenti/
 20. //www.zsuis-bpz.hr/logout/?_wpnonce=717101859b
 21. //www.zsuis-bpz.hr/category/raspored-dogadaja/
 22. //www.zsuis-bpz.hr/svecanost-proglasenja-najuspjes nijih-sportasa-ica-bpz-za-ostvarene-rezultate-u-po drucju-sporta-u-2023/
 23. //www.zsuis-bpz.hr/strucna-radionica-za-potencijal ne-prijavitelje-na-natjecaje-za-program-erasmusspo rt/
 24. //www.zsuis-bpz.hr/priznanja-sportasima-icama-brod sko-posavske-zupanije-za-ostvarene-rezultate-u-pod rucju-sporta-u-2021-godine/
 25. //www.zsuis-bpz.hr/veliki-uspjeh-vanese-tot-iz-kkk -marsonia-slavonski-brod/
 26. //www.zsuis-bpz.hr/najbolji-sportasi-i-sportske-ek ipe-bpz-za-2020-godinu/
 27. //www.zsuis-bpz.hr/proglasenje-sportasa-ice-zupani je-za-2019-g/
 28. //www.zsuis-bpz.hr/odluka-o-raspisivanju-natjecaja -za-dodjelu-nagrade-hrvatskog-olimpijskog-odbora-m atija-ljubek-za-2019-godinu/
 29. //www.zsuis-bpz.hr/program-aktivna-zajednica-2019/
 30. //www.zsuis-bpz.hr/poziv-za-dostavu-prijedloga-kor isnika-programa-od-sportske-skole-do-olimpijskih-i gara-u-2019-godini/
 31. //www.zsuis-bpz.hr/category/dokumenti_old/
 32. //www.zsuis-bpz.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-nagra de-zajednice-sportskih-udruga-i-saveza-bpz-za-ostv arene-rezultate-u-sportu-u-2023-g/
 33. //www.zsuis-bpz.hr/j-a-v-n-i-n-a-t-j-e-c-a-j-za-su financiranje-programa-javnih-potreba-u-sportu-na-p odrucju-brodsko-posavske-zupanije-za-2024-godinu/
 34. //www.zsuis-bpz.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-nagra de-zajednice-sportskih-udruga-i-saveza-bpz-za-ostv arene-rezultate-u-sportu-u-2020-g/
 35. //www.zsuis-bpz.hr/category/izobrazba-trenera/
 36. //www.zsuis-bpz.hr/obavijest-o-jesenskom-roku-za-u pis-na-preddiplomski-strucni-studij-izobrazba-tren era/
 37. //www.zsuis-bpz.hr/obavijest-o-natjecaju-za-upis-n a-preddiplomski-strucni-studij-izobrazba-trenera/
 38. //www.zsuis-bpz.hr/obavjest-o-natjecaju-za-upis-na -specijalisticki-diplomski-strucni-studija-izobraz ba-trenera/
 39. //www.zsuis-bpz.hr/javni-natjecaj-za-upis-na-predd iplomski-strucni-studij-izobrazba-trenera-studijsk og-centra-za-izobrazbu-trenera-kinezioloskog-fakul teta-sveucilista-u-zagrebu-u-jesenskom-roku-2020-2 1/
 40. //www.zsuis-bpz.hr/natjecaj-za-upis-na-specijalist icki-diplomski-strucni-studij-izobrazba-trenera/
 41. //www.zsuis-bpz.hr/j-a-v-n-i-n-a-t-j-e-c-a-j-za-fi nanciranje-programa-skolovanje-i-strucno-osposoblj avanje-osoba-trenera-za-potrebe-u-sportu-na-podruc ju-brodsko-posavske-zupanije-za-2019-godinu/
 42. //www.zsuis-bpz.hr/javni-natjecaj-za-sufinanciranj e-skolovanja-trenera-za-2018/
 43. //www.zsuis-bpz.hr/studijski-centar-za-izobrazbu-t renera/
 44. //www.zsuis-bpz.hr/program-osposobljavanja-kosarka skih-treneraica/
 45. //www.zsuis-bpz.hr/strucni-studij-sveuciliste-u-sp litu-kinezioloski-fakultet-u-splitu/
 46. //www.zsuis-bpz.hr/category/korisni-linkovi/
 47. //www.zsuis-bpz.hr/category/multimedija/
 48. //www.zsuis-bpz.hr/category/nekategorizirano/
 49. //www.zsuis-bpz.hr/program-srednjoskolskog-obrazov anja-za-zanimanje-policajac-policajka/
 50. //www.zsuis-bpz.hr/strucni-prijediplomski-studij-i zobrazba-trenera-natjecaj/
 51. //www.zsuis-bpz.hr/sretan-uskrs-3/
 52. //www.zsuis-bpz.hr/objavljen-natjecaj-za-poticanje -lokalnog-sporta-i-sportskih-natjecanja-u-2024-god ini/
 53. //www.zsuis-bpz.hr/17-tjedan-psihologije/
 54. //www.zsuis-bpz.hr/1605-2/
 55. //www.zsuis-bpz.hr/ogledni-primjerci-statuta-savez a-i-kluba-uskladeni-sa-zakonom-o-sportu-2022/
 56. //www.zsuis-bpz.hr/mints-pravilnik-o-pokricu-obvez nih-doprinosa-trajnoj-novcanoj-naknadi-dodjeli-nac ionalne-sportske-stipendije-i-nagradama-za-sportsk a-ostvarenja/
 57. //www.zsuis-bpz.hr/sretan-uskrs-2/
 58. //www.zsuis-bpz.hr/najuspjesniji-sportasi-ice-i-sp ortske-udruge-brodsko-posavske-zupanije-u-2022/
 59. //www.zsuis-bpz.hr/1503-2/
 60. //www.zsuis-bpz.hr/poziv-na-dostavu-prijedloga-za- dodjelu-nagrade-hrvatskog-olimpijskog-odbora-matij a-ljubek-za-2022-godinu/
 61. //www.zsuis-bpz.hr/j-a-v-n-i-n-a-t-j-e-c-a-j-za-su financiranje-programa-javnih-potreba-u-sportu-na-p odrucju-brodsko-posavske-zupanije-za-2023-godinu/
 62. //www.zsuis-bpz.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-nagra de-zajednice-sportskih-udruga-i-saveza-bpz-za-ostv arene-rezultate-u-sportu-u-2022-g/
 63. //www.zsuis-bpz.hr/natjecaj-za-upis-polaznika-u-pr ogram-osposobljavanja-za-voditelja-kondicijske-pri preme/
 64. //www.zsuis-bpz.hr/nacrta-prijedloga-zakona-o-spor tu-javno-savjetovanje/
 65. //www.zsuis-bpz.hr/jednodnevna-edukacija-za-psihol oge-mindfulness-in-sport/
 66. //www.zsuis-bpz.hr/sretan-uskrs/
 67. //www.zsuis-bpz.hr/zajednicka-izjava-rusko-ukrajin ski-sukob/
 68. //www.zsuis-bpz.hr/tecaj-edukacije-zdravstvenih-dj elatnika-u-sportu/
 69. //www.zsuis-bpz.hr/poziv-na-strucnu-radionicu-za-p otencijalne-prijavitelje-na-natjecaje-za-program-e rasmus-sport/
 70. //www.zsuis-bpz.hr/priznanja-sportasima-icama-brod sko-posavske-zupanije-za-ostvarene-rezultate-u-pod rucju-sporta-u-2021-godine/
 71. //www.zsuis-bpz.hr/odluka-o-izmjenama-i-dopuni-odl uke-o-nuznim-epidemioloskim-mjerama/
 72. //www.zsuis-bpz.hr/odluka-o-nuznim-epidemioloskim- mjerama-kojima-se-ogranicavaju-okupljanja/
 73. //www.zsuis-bpz.hr/j-a-v-n-i-n-a-t-j-e-c-a-j-za-su financiranje-programa-javnih-potreba-u-sportu-na-p odrucju-brodsko-posavske-zupanije-za-2022-godinu/
 74. //www.zsuis-bpz.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-nagra de-zajednice-sportskih-udruga-i-saveza-bpz-za-ostv arene-rezultate-u-sportu-u-2021-g/
 75. //www.zsuis-bpz.hr/obavijest-o-natjecaju-za-upis-n a-studijski-centar-za-izobrazbu-trenera/
 76. //www.zsuis-bpz.hr/29-ljetna-skola-kineziologa-rep ublike-hrvatske/
 77. //www.zsuis-bpz.hr/najbolji-sportasi-i-sportske-ek ipe-bpz-za-2020-godinu/
 78. //www.zsuis-bpz.hr/nove-mjere-od-01-04-2021/
 79. //www.zsuis-bpz.hr/1214-2/
 80. //www.zsuis-bpz.hr/poziv-na-besplatnu-interaktivnu -on-line-radionicu-za-djelatnike-sportskih-saveza- i-organizacija-sportske-organizacije-i-suportivno- vodstvo-u-doba-korone/
 81. //www.zsuis-bpz.hr/1173-2/
 82. //www.zsuis-bpz.hr/pojasnjenje-odredbe-vezane-uz-o granicenja-natjecanja-i-treninga-u-sportu-odlukom- stozera-civilne-zastite-od-27-studenoga-2020-godin e/
 83. //www.zsuis-bpz.hr/odluka-o-nuznim-epidemioloskim- mjerama-kojima-se-ogranicavaju-okupljanja-26-10-20 20/
 84. //www.zsuis-bpz.hr/natjecaj-za-stipendije-zaklada- marin-cilic/
 85. //www.zsuis-bpz.hr/nove-odluke-nacionalnog-stozera -cz-od-12-10-2020/
 86. //www.zsuis-bpz.hr/1123-2/
 87. //www.zsuis-bpz.hr/hzjz-objavio-preporuke-za-koris tenje-sportskih-dvorana/
 88. //www.zsuis-bpz.hr/preporuke-za-zastitu-od-koronav irusa/
 89. //www.zsuis-bpz.hr/odluka-o-izmjenama-odluke-o-uvo denju-nuznih-epidemioloskih-mjera-za-podrucje-brod sko-posavske-zupanije/
 90. //www.zsuis-bpz.hr/odluka-o-uvodenju-epidemioloski h-mjera-za-podrucje-bpz-31-08-2020/
 91. //www.zsuis-bpz.hr/upitnik-trenazne-aktivnosti-za- vrijeme-trajanja-socijalne-izolacije-uzrokovane-pa ndemijom-virusa-covid-19/
 92. //www.zsuis-bpz.hr/natjecaj-za-upis-na-studijski-c entar-za-izobrazbu-trenera/
 93. //www.zsuis-bpz.hr/koristenje-sporta-kao-alat-za-n adgledanje-i-poucavanje-mladih-u-riziku-od-radikal izacije/
 94. //www.zsuis-bpz.hr/pocele-prijave-za-potporu-ocuva nja-radnih-mjesta-u-sportu-kako-se-prijaviti/
 95. //www.zsuis-bpz.hr/zakon-o-dopunama-zakona-o-sport u/
 96. //www.zsuis-bpz.hr/prijedlog-zakljucka-u-vezi-s-mj erama-pomoci-u-sustavu-sporta-uslijed-epidemije-ko ronavirusa/
 97. //www.zsuis-bpz.hr/1014-2/
 98. //www.zsuis-bpz.hr/obavijest-o-postupanju-vezano-u z-odluku-vlade-republike-hrvatske/
 99. //www.zsuis-bpz.hr/odgodene-olimpijske-igre/
 100. //www.zsuis-bpz.hr/pismo-predsjednika-moo-sportasi ma-thomas-bach-oly/
 101. //www.zsuis-bpz.hr/hoo-obavijest/
 102. //www.zsuis-bpz.hr/obavijest-hoo-3/
 103. //www.zsuis-bpz.hr/odluka-o-mjerama-ogranicavanja- drustvenih-okupljanja-rada-u-trgovini-usluznih-dje latnosti-i-odrzavanja-sportskih-i-kulturnih-dogada nja/
 104. //www.zsuis-bpz.hr/zakljucci-stozera-cz-bpz-od-17- 03-2020/
 105. //www.zsuis-bpz.hr/obavijest-hoo-2/
 106. //www.zsuis-bpz.hr/obavijest-hoo/
 107. //www.zsuis-bpz.hr/preporuke-drzavnog-ureda-za-spo rt/
 108. //www.zsuis-bpz.hr/preporuke-stozera-civilne-zastl te-republike-hrvatske-od-9-ozujka-2020-godine/
 109. //www.zsuis-bpz.hr/poziv-za-dostavu-prijedloga-kor isnika-programa-aktivne-zajednice-i-programa-od-sp ortske-skole-do-olimpijskih-igara/
 110. //www.zsuis-bpz.hr/cestitka/
 111. //www.zsuis-bpz.hr/875-2/
 112. //www.zsuis-bpz.hr/natjecaj-za-sufinanciranje-spor tskih-programa-obuke-neplivaca-hrvatska-pliva-u-20 20-godini/
 113. //www.zsuis-bpz.hr/javni-natjecaj-za-sufinanciranj e-programa-javnih-potreba-u-sportu-na-podrucju-bpz -za-2020-godinu/
 114. //www.zsuis-bpz.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-nagra de-zajednice-sportskih-udruga-i-saveza-bpz-za-ostv arene-rezultate-u-sportu-u-2019-g/
 115. //www.zsuis-bpz.hr/javni-poziv-za-dodjelu-bespovra tnih-sredstava-nevladinim-organizacijama-za-promic anje-borbe-protiv-seksizma/
 116. //www.zsuis-bpz.hr/nacionalni-program-sporta-2019- 2026/
 117. //www.zsuis-bpz.hr/financijski-plan-zsuis-bpz-za-2 019-godinu/
 118. //www.zsuis-bpz.hr/izmjene-i-dopune-financijskog-p lana-za-2018-godinu/
 119. //www.zsuis-bpz.hr/program-rada-zsuis-bpz-za-2019- godinu/
 120. //www.zsuis-bpz.hr/cestit-bozic-i-sretna-nova-godi na/
 121. //www.zsuis-bpz.hr/natjecaj-za-sufinanciranje-spor tskih-programa-poticanja-lokalnog-sporta-i-sportsk ih-natjecanja-u-2019-godini-radionica/
 122. //www.zsuis-bpz.hr/j-a-v-n-i-n-a-t-j-e-c-a-j-za-su financiranje-programa-javnih-potreba-u-sportu-na-p odrucju-brodsko-posavske-zupanije-za-2019-godinu/
 123. //www.zsuis-bpz.hr/nagrada-hoo-a-matija-ljubek/
 124. //www.zsuis-bpz.hr/marin-cilic-foundation/
 125. //www.zsuis-bpz.hr/hrvatski-olimpijski-dan-hod-10- rujna-2018/
 126. //www.zsuis-bpz.hr/objava-natjecaja-za-upis-na-pre ddiplomski-strucni-studij-izobrazba-trenera-izvanr edni-trajanje-3-godine/
 127. //www.zsuis-bpz.hr/javni-natjecaj-za-izbor-sportas a-ice-bpz-za-2018-godinu/
 128. //www.zsuis-bpz.hr/category/zsusbpz/
 129. //www.zsuis-bpz.hr/povijest-sporta-bpz/
 130. //www.zsuis-bpz.hr/257-2/
 131. //www.zsuis-bpz.hr/ciljevi-i-zadace/
 132. //www.zsuis-bpz.hr/radna-zajednica-i-upravljacka-t ijela/
 133. //www.zsuis-bpz.hr/kontakt/
 134. //www.zsuis-bpz.hr/category/sportski-objekti/
 135. //www.zsuis-bpz.hr/category/vijesti/
 136. //www.zsuis-bpz.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-nagra de-zajednice-sportskih-udruga-i-saveza-bpz-za-ostv arene-rezultate-u-sportu-u-2020-g/
 137. //www.zsuis-bpz.hr/javni-natjecaj-za-sufinanciranj e-skolovanja-trenera-za-2018/
 138. //www.zsuis-bpz.hr/izbor-sportasa-brodsko-posavske -zupanije-za-2015/
 139. //www.zsuis-bpz.hr/izbor-sportasa-bpz/
Post date: 2016-09-25 20:30:00
Post date GMT: 2016-09-25 18:30:00

Post modified date: 2016-09-25 20:54:42
Post modified date GMT: 2016-09-25 18:54:42

Export date: Tue Jul 16 11:33:18 2024 / +0000 GMT
This page was exported from Zajednica sportskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije [ http://www.zsuis-bpz.hr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com