This page was exported from Zajednica sportskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije [ http://www.zsuis-bpz.hr ]
Export date: Tue Jul 16 13:01:20 2024 / +0000 GMT

Natječaj za upis polaznika u Program osposobljavanja za voditelja kondicijske pripreme

SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU
u akademskoj godini 2022./2023.
raspisuje

NATJEČAJ
za upis polaznika u
Program osposobljavanja za voditelja kondicijske pripreme

Program osposobljavanja za voditelja kondicijske pripreme predstavlja osnovnu (početnu) razinu osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u kondicijskoj pripremi.

Namijenjen svim polaznicima koji nemaju stečene stručne kompetencije definirane Zakonom o sportu, a izvode ili planiraju izvoditi trenažni proces u području sportske djelatnosti.

Uvjet za upis Programa za voditelja kondicijske pripreme je:
a) navršenih 18 godina života
b) završena srednja škola (minimalno 3 godine trajanja)
c) najosnovnija informatička pismenost (provjera u ustanovi)
d) liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za pohađanje programa
e) najosnovnija znanja i vještina iz područja kondicijske pripreme, stečenih kroz neformalno učenje, a koje omogućuju uspješno praćenje programa i koja dokazuje kroz prijemni ispit

Polaznici su dužni prije početka programa osposobljavanja položiti određene testove (prijemni ispit) s kojima se provjerava njihova razina pripremljenosti za praćenje programa.

PRIJEMNI ISPIT
1. Demonstracija stražnjeg čučnja
2. Demonstracija potiska s ravne klupe
3. Demonstracija vježbi škole trčanja

Program osposobljavanja realizirat će se redovitom nastavom uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom, u trajanju od 312 sati, od čega je planirano 106 sati teorijske nastave, 106 sati vježbi i 100 sati praktične nastave. Nositelj programa je Sveučilište u Slavonskom Brodu. Izvoditelj programa je Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti te nastavnici-suradnici. Pristupnici koji žele upisati program osposobljavanja za voditelja kondicijske pripreme mogu podnijeti prijavu putem e-adrese: mbaltic@unisb.hr

Prijava treba sadržavati osnovne podatke o polazniku, a Prijavni obrazac i Obrazac privole za zaštitu osobnih podataka pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Sveučilišta www.unisb.hr

Prijave za upis počinju danom objave Natječaja. Rok za podnošenje prijava je 21. listopada 2022. godine. Nakon isteka roka za podnošenje prijava pristupnici će putem elektroničke pošte biti obaviješteni o terminu upisa.

Za upis je potrebno pripremiti sljedeće dokumente:
• presliku svjedodžbe o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslika)
• presliku rodnoga lista
• presliku domovnice
• životopis
• liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za pohađanje programa
• 2 fotografije (3,5 x 4,5 cm)
• uplatnicu od 200,00 kuna (26,54 EUR) za upisninu na IBAN: HR0923400091111084627, poziv na broj: 183-OIB pristupnika, opis plaćanja: troškovi upisa za POVKP
• uplatnicu od 7.300,00 kuna (968,88 EUR) za troškove izvođenja Programa (školarina) na IBAN: HR0923400091111084627, model 00, poziv na broj: 311-OIB pristupnika, opis plaćanja: troškovi školarine za POVKP. Školarina se može platiti jednokratno ili u ratama (ne više od šest rata) putem POS sustava na Trgu I. B Mažuranić 2, Slavonski Brod, korištenjem Maestro/Visa kartice PBZ tekućeg računa ili Visa Premium kartice.

Obavijest o početku izvođenja programa bit će objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta. Nastava će biti organizirana u zgradi Sveučilišta u Ulici Ivana Gundulića 20 u Slavonskom Brodu ili uživo (subotom) ili kao nastava na daljinu, ovisno o postojećoj epidemiološkoj situaciji, organizacijskim mogućnostima i vrsti kolegija, te uz poštivanje svih važećih epidemioloških mjera. Raspored predavanja s potrebnim uputama pristupnici će dobiti pravovremeno putem e-pošte.

Pri prijavi na Natječaj polaznici prilažu i Privolu kojom su izričito suglasni da Sveučilište u Slavonskom Brodu kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za upis na Program osposobljavanja za voditelja kondicijske pripreme.

Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Za sve dodatne upite možete kontaktirati: mbaltic@unisb.hr

link: https://www.unisb.hr/5346-2/

Post date: 2022-09-27 07:33:22
Post date GMT: 2022-09-27 05:33:22
Post modified date: 2022-09-27 07:33:22
Post modified date GMT: 2022-09-27 05:33:22
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. HTML saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com