OBAVJEST O NATJEČAJU ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJA IZOBRAZBA TRENERA

Poštovani,

                ovim putem Vas obavještavamo da je Kineziološki fakultet u Zagrebu raspisao natječaj za upis pristupnika na specijalistički diplomski stručni studij Izobrazba trenera te da prijave za navedeni studij počinju od 13. rujna i traju do 24. rujna 2021. godine i predaju se isključivo preporučeno poštomPrema novousvojenom nastavnom planu i programu studija u trajanju od dvije godine, završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova (ukupno 300 ECTS bodova sa preddiplomskim stručnim studijem) i stručni naziv STRUČNI SPECIJALIST TRENERSKE STRUKE.

Uvjete upisa možete pogledati u odluci i natječaju koji Vam dostavljamo u privitku ovoe obavijesti.

 U slučaju potrebe za dopunskim informacijama možete se obratiti na niže navedene kontakte te u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta na broj telefona 01/36 58 625 ili putem elektroničke pošte: referada@kif.hr .

 

Unaprijed hvala na susretljivosti i suradnji.

 

S poštovanjem, lijepi pozdrav,

Ivana Degirmendžić, univ. bacc. praesc. educ. izv. prof. dr. sc. Tomislav Đurković
tajnica predstojnika Studijskog centra

za izobrazbu trenera

 

predstojnik Studijskog centra za

izobrazbu trenera

Odluka-uvjeti_upisa_na_SDSSIT,_lipanj_2018.

Natječaj IZOBRAZBA TRENERA 2021-22- izvanredni specijalistički diplomski stručni studij

OBRASCI ZA PRIJAVU – Izvanredni Specijalistički diplomski stručni studij-od 2021